Stupul multietajat

 

 

stup orizontal.Stupul multietajat STAS nr.8128/1977 este conceput după stupul de tip Langstroth și Rooth și face parte din categoria stupilor verticali de mare capacitate. Practic, în timpul unui mare cules, volumul stupului poate fi mărit foarte mult, prin suprapunerea a două, trei sau mai multe corpuri. Deși cere o anumită pregătire în manipularea corpurilor, acest tip de stup este cel mai mobil, permițând folosirea celor mai noi și eficiente metode de creștere și exploatare a familiilor de albine. Este recomandat și datorită faptului că asigură albinelor condiții de creștere asemănătoare cu cele naturale (scorbură), cuibul dezvoltându-se, în raport cu solul, pe verticală. Volumul stupului poate fi mărit mult prin adăugare de corpuri, în raport cu cantitatea de puiet depusă de matcă și de starea culesului.

.Caracteristicile principale ale stupului sunt următoarele: fundul și corpurile construite din scândură, grosimea pereților este de 25mm, corpurile se îmbină fără falț iar pe timpul transportului prinderea corpurilor,a fundului și a capacului realizându-se cu ajutorul unor tije interioare sau chingi.

Schiță stup multietajat

.Părțile componente ale stupului sunt: fundul stupului, corpurile (în mod obișnuit în număr de 3), ramele, hrănitorul, podișorul, rama de ventilație, capacul telescopic, tijele de fixare, blocul de urdiniș și închizătorul de urdiniș.

stup multietajat

. Fundul în acest model STAS este mobil, cu o singură față utilizabilă. În prezent se utilizează din ce în ce mai mult fundul dublu, cu ambele fețe utilizabile. Are lungimea de 550mm, depășește corpul din față cu circa 60mm formând astfel scândurica de zbor. Este construit din scânduri groase de 20mm, încheiate în falț și prinse într-o ramă pe trei părți sau dintr-o bucată de placaj gros cu leațuri pe cele trei margini, înalte de 20mm.

. Corpul este construit din scânduri care se încheie în falț, între ele pe lateral și la colțuri în coadă de rândunică ( din experiența mea și a altor stupari care folosesc acest stup recomand totuși îmbinarea la colțuri în falț simplu, în felul acesta corpul este mai rezistent la ploaie, nu putrezește la îmbinări așa de repede). Dimensiunile exterioare ale corpurilor sunt 490 x 420 x 245mm, iar cele interioare de 450 x 380 x 245mm, având un volum util de 0,126 m3 sau 126 litri (calculat pentru 3 corpuri). Grosimea tuturor pereților este de 20mm. Pereții din față și din spate ai corpurilor sunt prevăzuți în partea de sus, pe interior, cu câte un falț de 17mm înălțime și 10mm adâncime pentru sprijinirea umerașelor ramelor. Pentru protecția mecanică a marginilor falțurilor, opțional poate fi atașată o bucată de tablă sau un distanțier de rame metalic. Pereții laterali ai corpurilor sunt străpunși pe toată înălțimea de un orificiu cu diametrul de 10mm prin care se introduce tija de fixare a corpurilor în timpul transportului la pastoral.

În exterior corpurile au două scobituri cu o adâncime de 10mm care servesc ca și mânere. Alternativ mânerul poate fi confecționat dintr-o bucată de lemn cu grosimea de 20mm și lungimea de 490mm. Acest tip de mâner asigură o priză mai bună la mutarea și transportul corpurilor grele, pline cu miere.

. Ramele, câte 10 în fiecare corp, au dimensiunile exterioare de 435 x 230mm, cu leațul superior de 25/18/470mm cu umerașe de 9mm grosime, iar lungimea interioară este de 415 x 202mm. Spetezele laterale au o grosime de 9mm cu profil pentru distanțare. Speteaza inferioară este de 15/7/417mm.

. Hrănitorul constă dintr-o ramă de lemn cu pereții înalți de 60mm, restul dimensiunilor fiind identice cu cele ale corpului. Pe pereții laterali, în interior, are două adâncituri în care intră două leațuri demontabile (150/30/395mm), pe care se sprijină o tavă din tablă galvanizată cu dimensiuni interioare de 384/370/45mm. Printr-un perete despărțitor prevăzut spre fund cu un orificiu, tava este împărțită în două compartimente inegale, având câte un grătar plutitor. Capacitatea maximă a hrănitorului este de 7l sirop de zahăr. Prin închiderea orificiului din peretele despărțitor al tăviței cu un dop de cauciuc se folosește doar un singur compartiment și astfel se pot da cantități mai mici de hrană, de până la 1l sirop de zahăr. Rama hrănitorului poate fi folosită și în alte scopuri. Așezată peste tavă, între corp și rama de ventilație, formează un spațiu de refugiu în timpul transportului. Intercalată între fund și corp permite folosirea ramelor standard orizontal (435 x 300), atunci când se face trecerea, conversia de la stupul orizontal la cel multietajat sau când familia din multietajat este ajutată, întărită cu rame cu puiet căpăcit, gata de eclozionare luate din stupi orizontali. În stupul multietajat mai poat fi folosite și hrănitoarele de ramă, de lemn sau plastic, de diverse capacități.

. Podișorul propriu-zis sau podișorul separator are tăblia de 10mm grosime iar în centru este prevăzut cu o fereastră dreptunghiulară de 60/140mm, acoperită pe ambele fețe cu plasă de sârmă. Rama podișorului are pe trei laturi câte două urdinișuri, așezate paralel, pe o față și pe alta a tăbliei, care servesc la devierea albinelor din familia ajutătoare (așezată deasupra podișorului, peste familia de bază), prin închiderea unuia și deschiderea celuilalt, familiei ajutătorare deschizândui-se în acest scop un alt urdiniș pe altă latură a stupului decât cea folosită la devierea albinelor.

. Rama de ventilație constă dintr-o ramă de dimensiunea corpului pe care se prinde o plasă de sârmă. Deasupra plasei, pe stinghiile laterale ale ramei se fixează două leațuri de 50 x 35mm ale căror capete au câte o scobitură adâncă de 20mm în care se fixează capacul. În leațurile laterale sunt de asemenea orificii pentru tijele de fixare.

. Capacul telescopic are tavanul drept, gros de 10mm, învelit la exterior cu tablă zincată, care îmbracă pereții laterali în partea de sus pe o lățime de 20mm și se sprijină cu leațurile laterale pe podișor. Capacul are o ramă exterioară cu secțiunea de 90 X 20mm și, la interior, este prevăzut pe lungime cu câte două leațuri cu secțiunea de 50 x 20mm, între capetele cărora este lăsat un locaș pentru capătul tijei cu piuliță. Cu aceste leațuri capacul se sprijină de podișor, formând un spațiu în care se poate așeza în toamnă materialul izolant (salteluțe de paie, polistiren, etc.).

. Blocul pentru urdiniș se formează dintr-o șipcă cu secțiunea de 20 x 20mm și lungimea de 375mm. Este prevăzut pe o față cu o scobitură de 153 x 9mm, iar pe altă față cu o scobitură de 50 x 9mm permițând astfel micșorarea urdinișului la dimensiunea dorită, în caz de furtișag sau iarna. Poziția blocului este determinată de două cuie bătute la interior, pe fundul stupului.

. Închizătorul de urdiniș se execută dintr-o scândură cu secțiunea de 15 x 35 x 415mm, având la ambele capete câte o scobitură de 20 x 21mm și se prinde cu un cui de corpul stupului. Este folosit atunci când coloniile se mută în pastoral sau când trebuie închise atunci când se fac tratamente fitosanitare.

. Tijele sunt confecționate din oțel, au o lungime de 991mm și diametrul de 8mm, la un capăt au un filet pe o lungime de 70mm pe care se înșurubează o piuliță cu fluture, iar la capătul celălalt au un orificiu prin care se trece o siguranță. Lungimea tijei permite fixarea tuturor părților componente ale stupului cu excepția capacului. Din cauza lungimii fixe a tijelor se pot împacheta doar stupii echipați cu toate piesele. Pentru a înlătura acest inconvenient în locul tijelor de oțel se pot folosi cabluri metalice, din oțel zincat, gros de 4,5mm, care are un capăt fixat într-o țeavă iar celălalt este prevăzut cu un șurub cu mandrină (clește).

.Principalele avantaje ale stupului multietajat sunt următoarele: asigură dezvoltarea familiilor puternice, respectând dezvoltarea pe verticală a acestora și oferindu-le spațiu suficient, piesele sunt mobile, putând fi schimbate/curățate/înlocuite cu ușurință, permite mânuirea grupelor de rame cu întreg corpul în loc de mânuirea fiecărei rame în parte, cum este în cazul stupului orizontal, reducând prin aceasta volumul de muncă al apicultorului. Toate acestea fac din stupul multietajat alegerea optimă pentru practicarea unei apiculturi moderne, intensive.

prima pagină api-manual

stupul orizontal stupul vertical stupul multietajat sus